06 – 109 121 53 info@fryskblackangus.nl

Na de reis voelen de dieren zich al zichtbaar thuis in de groene weide.