06 – 109 121 53 info@fryskblackangus.nl

Bestellen voor Horeca

Voor horeca graag contact opnemen met: 

 

Van Huisstede dé slager

Wichard van Huisstede

De Alde Mar 24, 9035 VP Dronrijp
Tel:  0517 – 231200
Mob:  06 – 515 321 15

Email: post@deslager.nl / www.deslager.nl