06 – 109 121 53 info@fryskblackangus.nl

Op 16 januari jl. hebben Wichard van Huisstede en Hans Kerkhof een studiereis naar Ierland gemaakt.
Binnenkort dienen er weer nieuwe jonge dieren aangekocht te worden om aan de groeiende leveringsvraag van het vlees te kunnen blijven voldoen. Steeds meer restaurants zetten het Frysk Black Angus op de kaart. Het gemeenschappelijk belang van zowel de restaurants als wijzelf is dat we alleen voor de allerbeste kwaliteit gaan!

Reden van de studietrip was de vraag of Hans stieren of ossen zou moeten importeren. Tot op heden hebben we alleen nog maar met vrouwelijk vee en ossen (gecastreerde stieren) gewerkt. Het is echter bekend dat stieren commercieel veel aantrekkelijker zijn dan ossen/vrouwelijk vee. Stieren kunnen een groei halen van 1,6 kg levend gewicht per dag en ossen komen niet verder dan 1,0 kg groei per dag. De ossen groeien wat langzamer, maar dit komt de kwaliteit van het vlees wel ten goede. Dit was bij ons al wel bekend, maar werd na een bezoek bij zowel Ierse vleesveehouders als een aantal Ierse slachterijen wederom bevestigd. Het vlees van de ossen heeft een perfecte marmering en is bovendien net wat meer ’tender’  dan dat van de stieren. Dit merk je al bij het snijden van het vlees; bij dat van de ossen glijdt het mes er net even wat fijner doorheen. Het heeft onze oorspronkelijke insteek, dat we met de ossen op de goede weg zijn, dan ook weer bevestigd en zo blijft topkwaliteit vlees gegarandeerd.